RÓŻNORODNOŚĆ


"Naszym celem jest odniesienie sukcesu w eliminowaniu dyskryminacji oraz ciągłe zaangażowanie na rzecz wspierania różnorodności".

Nasze zobowiązanie

EnerSys zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym kandydatom i pracownikom bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność, status weterana objętego ochroną prawną lub inne cechy chronione prawem. W związku z tym przyjęliśmy plan akcji afirmatywnych, który ma nam pomóc w zapewnieniu, że nasza polityka zatrudniania opiera się wyłącznie na wymaganiach zawodowych, wynikach pracy i kryteriach związanych z pracą. Naszym celem jest odniesienie sukcesu w eliminowaniu dyskryminacji oraz ciągłe zaangażowanie na rzecz wspierania różnorodności.

Różnorodność dostawców

Naszą zasadą jest zapewnienie przedsiębiorstwom biznesowym należącym do przedstawicieli mniejszości i kobiet (MWBE) równych szans w korzystaniu z ofert zawarcia kontraktów dla naszych dostawców między innymi w zakresie: możliwości zakupu (surowce, usługi, MRO itp.), projektów budowlanych, usług profesjonalnych i działań leasingowych. Respektujemy również zakaz dyskryminacji jakichkolwiek osób lub firm chcących skorzystać z tej możliwości ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub status weterana.