Cross-Border Merger Between EnerSys SP. Z O.O. and Purcell Systems International AB

Zarząd spółki EnerSys sp. z.o.o., na podstawie art. 5164 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia plan połączenia transgranicznego uzgodniony w dniu 24 lutego 2023 r. pomiędzy EnerSys sp. z.o.o., jako spółką przejmującą, a Purcell Systems International AB, jako spółką przejmowaną.

EN: Management Board of EnerSys sp. z.o.o. acting pursuant to Article 5164 §1of the Polish Commercial Companies Code, hereby makes available the cross-border merger plan agreed on February 24, 2023 between EnerSys sp. z.o.o., as the acquiring company and Purcell Systems International AB, as the acquired company.

Step 10 - Merger plan PL with schedules.pdf