SOKFÉLESÉG


"Az a célunk, hogy sikeresen megszüntessük a diszkriminációt és továbbra is elkötelezettek legyünk a sokszínűség mellett".

Elkötelezettségünk

Az EnerSys elkötelezett amellett, hogy egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosítson minden képzett pályázónak és munkavállalónak tekintet nélkül a nemükre, fajukra, bőrszínükre, vallásukra, nemzetiségükre, életkorukra, fogyatékosságukra, fedett veterán státuszukra vagy más törvény által védett egyéb jellemzőre. Ezért elfogadtunk egy pozitív akció tervet, ami segít biztosítanunk, hogy a foglalkoztatási politikánk kizárólag a munkahelyi követelményeken, a munkakörülményeken és a munkához kapcsolódó kritériumokon alapuljon. Az a célunk, hogy sikeresen megszüntessük a diszkriminációt és továbbra is elkötelezettek legyünk a sokszínűség mellett.

Szállítói sokszínűség

Az a politikánk, hogy a kisebbségi és női tulajdonú üzleti vállalkozásoknak (MWBE) egyenlő esélyt biztosítsunk beszállítói szerződéses lehetőségeinkben való részvételére, beleértve, de nem kizárólagosan: beszerzési lehetőségeket (nyersanyagok, szolgáltatások, MRO, stb.), építési projektek, szakmai szolgáltatások és lízing tevékenységek. Az a politikánk, hogy az ilyen lehetőségek elérésekor megtiltsunk mindenféle faji, bőrszín, nem, vallás, nemzeti származás, kor, fogyatékosság vagy veterán státusz alapján történő személy vagy vállalkozás elleni hátrányos megkülönböztetést.